Skjemaer

Innlesningsmal for elektronisk hovedboksbilag

Ny mal som er enklere i bruk. Husk å fylle ut alle felt i alle linjer som skal brukes. Dato skrives inn DD.MM.ÅÅÅÅ og husk en forklarende tekst. Vedlegg må sendes som pdf. Bilag lagres som GL05 + initialer og forklarende tekst, og sendes til excel-filer@akst.no

Regnskapsfrister

Regnskapet stenges for bokføring hver måned den 10 ende i neste måned.