AKST Dokumentsenter

AKST leverer arkivtjenester til Arendal og Grimstad kommune.

Forklaringsvideoer

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Råd og tips

Hvor kan du få hjelp med Public 360?

Hvor kan du få hjelp med Public 360?

Hvis du står fast i Public 360, så er det heldigvis flere steder hvor du kan få hjelp! E-læring Hjelpesedler i Public 360 Arkivhjelpen@akst.no Introduksjonskurs (månedlig) AKST-nettsidene Læringsvideoer utarbeidet av AKST E-læring Public 360 kommer med innebygd...

Hva skal journalføres? En sjekkliste

Hva skal journalføres? En sjekkliste

Dokumenter skal journalføres når de er gjenstand for saksbehandling, eller har verdi som dokumentasjon. I praksis vil det si at inngående og utgående dokumenter skal journalføres. Hva skal journalføres? - en sjekkliste: Har du mottatt et dokument eller fått en...

Saksbehandlers viktigste oppgaver i Public 360

Saksbehandlers viktigste oppgaver i Public 360

Sjekk daglig i Public 360 om du har fått ny post. Mottatte dokumenter skal enten besvares med utgående dokument eller avskrives med kode. Dokumenter du har opprettet skal ferdigstilles og ekspederes. Hvis de skal utgå, må arkivhjelpen@akst.no får beskjed. Husk at...

Nye brukere i Public 360 og tildeling av roller

Leder kan selv bestille Public 360-rollene Saksbehandler eller Leder for sine ansatte i brukerportalen for ledere. Veiledning for brukerportalen finner du på IKT Agders internside: https://iktagder.sharepoint.com/sites/ikt/SitePages/Brukerportal.aspx?web=1...

Overføring av elevmapper i Public 360

Overføring av elevmapper i Public 360

Når du skal overføre en elevmappe til en annen grunnskole i samme kommune, er det tre operasjoner som må utføres av mappens eier. Gi leserettigheter, slik at den nye skolen får nødvendig innsyn i tidligere dokumenter. Leserettigheter kan gis til en enkeltbruker, eller...

Rutiner

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.