Lønn fra AKST

AKST leverer lønnstjenester til Arendal og Grimstad kommuner med tilhørende KF’.  Lønnen kjøres etter faste kjøringer.   Prøvelønn kjøres før hver hoved-lønnskjøring.  Det er viktig at leder foretar kontroll etter prøvelønn ved bruk av Rapport Innsikt – Avstemming Kontroll – Konteringsliste detaljert.  Dette  ihht frister i HR portalen.  

Råd og tips

Rutiner

Feriepenger

Annet