AKST Regnskap 

AKST fører regnskap for Arendal og Grimstad kommune.  Det inkluderer regnskapsføring av virksomhetene Arendal Havn KF, Arendal Eiendom KF, Arendal Kirkelige fellesråd, IKT-Agder, Grimstad kulturhus KF, Grimstad bolig- og tomteselskap KF, Hove drift AS og Hove leirskole AS . I tillegg fører vi regnskap for legater og stiftelser som ligger under Arendal og Grimstad kommuner.

Rutiner og bruksanvisninger

UTFYLLING AV ELEKTRONISKE HOVEDBOKSBILAG

UTFYLLING AV ELEKTRONISKE HOVEDBOKSBILAG

Det kommer ny mal fom 25/10-19, så veiledningen er endret. Vedlegg/dokumenstasjon må legges ved i en egen .pdf fil. Excel-til-Xledger-rutine-for-utfyllere-1Last ned

Tips til fakturabehandling

Tips til fakturabehandling

Sjekk periode og bilagsdato;  Hvis det er tomt må siste åpne periode legges inn, og bilagsdato endres så den er lik fakturadato  Er det ørediff på bilaget?:  Trykk på 100% knappen før lagre/utført  Moms tips:  12%  buss, taxi, nrk, kino, hotellovernatting  15%  mat...

Attestering av inngående faktuaer

Attestering av inngående faktuaer

Sjekk at periode og bilagsdato er utfylt Begynn på toppen og bruk TAB mellom feltene, her kan man søke med både tall og bokstaver etter rett kontering. Sjekk leverandøren Skal du ha flere linjer – fyll inn i neste konto Er det ørediff på bilaget? Trykk på 100 %...

Skjemaer

Kostraveileder

Kostraveileder

Kostra Hovedveileder 2020 kostra-hovedveileder-2020-6Last ned

Kontoplan

Kontoplan

Kontoplan 2020   Artskontoplan-2020-1Last ned

Regnskapsfrister

  Regnskapet stenges for bokføring hver måned den 10 ende i neste måned.