VTT – variable tillegg og trekk

Tema Viktig å huske på  
Variabelt tillegg og trekk Husk å legg inn riktig verdi i skjema Viktig at perioden for opptjening stemmer med ansettelsesperiode.
  Husk å legge inn VTT på  riktig arbeidsforhold Har du flere stillinger, så er det viktig at du er klar over hvilken stilling du legger inn på
  På noen avdelinger er det merkantilt ansatte/leder som legger inn variabel lønn- andre steder er det den ansatte selv som gjør det. Sjekk hvordan rutinen er på din avdeling.